Text Size
AddThis Social Bookmark Button

Best.møde 05 01 12

Referat af Bestyrelsesmøde Stakroge Genbrug (SG) Torsdag den 05-01-2012

Fremmødte

Kim Andreasen
Kim Bækgaard
Carsten Larsen
Peter Arreborg
Jens Kauffmann

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

2. Opfølgning på sidste møde

3. Fællesmøde foreninger i Stakroge den 10-01-2012.

   Hvad er vores holdning, og hvilken fremtid vil SG melde ud.

4 Hegnet på pladsen

   Hegnet på pladsen er klippet i stykker igen, selv om det lige er lavet, skal vi have videoovervågning.

5. General forsamling

    SG mangler bestyrelsesmedlemmer (skal vi selv ud og spørge folk og hvem skal vi spørge)

6 Eventuelt.

    Ændring af vedtægter. SG har haft problemer med at skifte bank pga. vores vedtægter er mangelfulde. Kan vi nå at lave ændringer til generalforsamlingen?

     Peter har nyt omkring containerstørrelser.

     Kim og Peter har snakket om jerncontainer. De har talt med Kibæk produkt om opsætning af en jerncontainer til byens borger, Pengene kunne gå direkte til borgerforeningen    som   sponsorat.

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

     -referat godkendt fra sidste møde uden bemærkninger.

2. Opfølgning på sidste møde

                            Jens har fået tilbud fra JPK vedr. belægning under kompost og jern container, dette beløber sig til ca 116.000 kr. Der er ikke indhentet tilbud på presseninger til overdækning af kompost og jern da der arbejdes på at få container størrelsen under 30m2 så vi går fri af miljøgodkendelse.

                            Peter har været rundt med forespørgsel vedr. passeres adresser og mail adresser, der har ikke været mange tilbage meldinger, man dem som har opgivet deres mailadresse få referat tilsendt efter at det er godkendt.

                            Stena har hentet vores dæk, dog uden at vi har kunne få penge for dem.

                            Kim har købt tinderstål til rep. Af porten i den ene hal Kim og Kim ser om det kan lave denne.

                            Hvem har afgang til vores plads Kim har haft kontakt til kommunen. Hans M. vil ringe tilbage.

3. Fællesmøde foreninger i Stakroge

                            Vi er blevet enige om at borgerforeningen skal holde på skolen i fremtiden, den ser vi at der er flest muligheder i. Carsten og Kim tager med til mødet.

4. Hegnet på pladsen

                            Trods at vi lige har fået lavet hullerne i hegnet på pladsen er der allerede nogen som har forsøgt at komme ind på pladsen med det til følge at der igen er hul i hegnet. Der blev diskuteret hvilken forholdsregler vi skal tage for at det ikke gentager sig. Vi er blevet enige om at der skal sættes et videokamera på som overvåger porten. Vi vil i første omgang kun sætte skilte op. Kim A får et skilt lavet.

5 Generalforsamling

                            Hvornår skal vi holde generalforsamling. Vi skal have nye vedtægter klar til generalforsamlingen. Og det er et problem at værge medlemmer til bestyrelsen. Det er de samme borgere som sidder i bestyrelsen. Skal vi ud og spørge folk?. Kim A spørger rundt i byen om der er nogen som er interesseret.

6. Eventuelt

                            Vores vedtægter er mangel fulde, så vi ikke kan få lov til at skifte bank, vedtægterne skal revideres og opdateres så de er mere ”up to date”, Carsten, Kim A og Jens ser på dette.

                            Peter har set på vores container størrelser og er kommet frem til at vi godt kan skifte brandbart og storskrald ud med 14m2 så vi kan komme under grænsen for en miljø godkendelse. Vi har fundet i beslutningerne fra generalforsamlingen i 2008 at man er blevet enige om at reducere containerne, samtidig med at brugerne selv skal kompostere haveaffald. Kim A og Peter har talt med kibæk produkthandel vedr. en jerncontainer på hans plads til Stakroges jern. Det er ok at han stiller en container op mod at der doneres et beløb 2 gang årligt til borgerforeningen. Kim A og Peter arbejder videre på sagen.

                            Det kom igen op med hensyn til en sorteringsliste så det giver et bedre overblik over hvad som skal i hvilken container og hvad borgerne kan smide ud hjemme. Jens laver liste.

                            Peter oplyste at 2011´s overskud er ca. 53.000,- og at pap og plast har indbragt ca. 7.000,-

                            Julekurven har været oppe og vende, skal vi fortsætte med denne eller skal den nedlægges. Det blev besluttet at fortsætte men også at føje Michael til på listen, så der nu gives 3 julekurve.

Godkendelse af Referat dato 28/01-2012

______________________                                                                                       _____________________

Kim Andreasen                                                                                                        Peter Arreborg

_____________________                                                                                         _______________________

Carsten Larsen                                                                                                        Kim Bækgaard

______________________

Jens Kauffmann

Nyheder


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/sandet-stakroge.dk/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/sandet-stakroge.dk/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/sandet-stakroge.dk/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/sandet-stakroge.dk/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/sandet-stakroge.dk/public_html/modules/mod_aidanews2/helper.php on line 1111
12/11/2019, 18:11Carl Otto Daniel
traen-for-en-krone-om-dagen Gæsta Juul i byens motionsrum, hvor han har ansvaret for udstyret.   Træn for en krone om dage, lyder overskriften. Ordene kommer fra Gøsta Juul, der er formand for Stakroge...
08/10/2019, 11:11Carl Otto Daniel
idraetssalen-klar-til-indendors-aktiviteter  Idrætsalen, der må bruges til sport og leg. Det er tiden, hvor de indendørs aktiviteter starter. Idrætsalen i Aktivitetshuset er klar til at blive taget i brug til...
17/09/2019, 16:00Carl Otto Daniel
borgergade-forskonnes Borgergade i Stakroge. Stakroge blev for mange år siden spået død i 2026 i bladet Samvirke. På papiret kører landsbyen så på det sidste. En landsby sygner...
01/09/2019, 15:18Carl Otto Daniel
maends-modesteder-klar-efter-sommerferien Kim Andreasen på Værkstedet, hvor han giver en hjælpende hånd med at reparere et af medlemmernes stole. Mænds Mødesteder Stakroge starter op efter sommerferien...
25/08/2019, 22:50Carl Otto Daniel
efterarets-repraesentantskabsmode Aktivitethuset set fra Byparken. AKTIVITETSHUSET informere på dets hjemmeside om repræsentantskabsmødet den 12. september kl. 19. i Aktivitetshuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent...